Патриотско Друштво

Што е глобализам?

Globalizam

Глобализам- формирање на едно глобално село поблизок контакт помеѓу различните делови на светот со растечки можности за лична размена, меѓусебно разбирање и пријателство помеѓу “светските граѓани“ и креирање на глобална цивилизација. Светската банка ја дефинира глобализацијата како слобода на индивидуите и компаниите да иницираат доброволни економски трансакции со државјани на други држави“. Глобализацијата се повеќе се идентификува со број на трендови, од коишто најголемиот број се развиле по Втората светска војна. Овие трендови вклучуваат поголемо меѓународно движење на стоки, пари, информации и луѓе и развојот на технологијата, организациите, легалните системи и на инфраструктурите потребни за сето тоа движење.

Негативни ефекти: Карибите (ECLAC) ја има предложено агендата за поддршка на услови за земјите во развој за да ги подобрат своите позиции во глобалната економија. Економистите имаат теории за тоа како да се борат против недостатоците со коишто се соочуваат земјите во развој. Сепак, предност имаат и понатаму развиените земји за контрола на економската агенда. Со цел да се поправат социјалните неправди и дилеми, меѓународните економски институции (како на пример Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд) мора да им дадат глас на земјите во развој.

Shopping Cart

SPIN TO WIN!

  • Пробајте ја вашата среќа да добиете купон за попуст
  • 1 вртење
  • Без мамење
Пробајте ја вашата среќа
Never
Remind later
No thanks