Тиквешко востание

Тиквешко востание од 1913 година

Тиквешко востание од 1913 година Политиката на србизација и угнетувањето на Македонците меѓу двете светски војни биле причина за повеќе востанија против српскиот окупатор. Едно од поголемите е Тиквешкото востание. Иако се одвивало само во Тиквешијата, востанието било од поголеми размери и во него се вклучил значителен дел од тамошното население. Го организирале дејци на …

Тиквешко востание од 1913 година Read More »