Патриотско Друштво

Знаме Македонска борба

750 ден

Историско знаме направено од македонското друштво „Вардар“ пред стотина години. Ја симболизира македонската борба. На него се истакнати две девојки, симболи на победата и вечната борба. Од другата страна веројатно стои Тодор Александров, кој вее знаме за независна Македонија. Знамето е од мек материјал и исклучиво за внатрешни услови

Категорија

Знаме Македонска борба

Како младо и амбициозно друштво верно на македонската кауза, се изборивме да оживееме едно легендарно знаме од серијата календари направена пред стотина години (1931) од македонското друштво „Вардар“ во Софија.

На знамето  се симболизираат целите на ВМРО и исто така ни укажуваат  дека Солун бил македонски град. Од левата страна гледаме две девојки во прилепска носија каде што едната држи ловоров венец што ни преставува симбол на победа а можеби и ја симболизира наградата на Григор Прличев со своето дело Сердарот. Другата девојка во позадина во рацете има меч и ни покажува симбол на борба и смелост. На десната страна ни се прикажани чета комити каде што јасно можеме да забележиме дека главниот комита наликува на Тодор Александров со натпис на знамето: „Независна Македонија за неа ни се бориме за неа ние умираме”.

 

Istorisko zname napraveno od makedonskoto drustvo „Vardar“ pred stotina godini. Ja simbolizira makedonskata borba. Na nego se istaknati dve devojki, simboli na pobedata i vecnata borba. Od drugata strana verojatno stoi Todor Aleksandrov, koj vee zname za nezavisna Makedonija. Znameto e od mek materijal i isklucivo za vnatresni uslovi.

 

Historical flag made by the Macedonian society “Vardar” a hundred years ago. It symbolizes the Macedonian struggle. Two girls stand out on it, symbols of victory and eternal struggle. On the other side is probably Todor Aleksandrov, waving a flag for independent Macedonia. The flag is made of soft material and exclusively for indoor conditions.

 

Димензии 140 × 60 cm
Shopping Cart

SPIN TO WIN!

  • Пробајте ја вашата среќа да добиете купон за попуст
  • 1 вртење
  • Без мамење
Пробајте ја вашата среќа
Never
Remind later
No thanks