Кој беше лош, а кој добар во ВМРО?

Кој беше лош, а кој добар во ВМРО?

Кој беше лош, а кој добар во ВМРО? Како дел од Југославија, Македонија и нејзината историографија беа изложени на голема комунистичка пропаганда. Токму поради таа причина се појави фаворизирање на одредени сили во македонското револуционерно движење. Македонската револуционерна организација за жал претрпела повеќе поделби кои го ослабнале нејзиното влијание. Најголемите поделби се случиле по Илинденското …

Кој беше лош, а кој добар во ВМРО? Read More »