Потекло на Албанците и Бугарите

Потеклото на Албанците и Бугарите

Потеклото на Албанците и Бугарите Гледајќи го етничкиот ген на денешните Бугари, воопшто не е чудно што тие активно водат политика за крадење и присвојување на македонската историја. Првото Бугарско Царство било основано од ханот Аспарух, водач на номадското туркиско племе Бугари кое се доселило на овие простори. Неговиот претходник Кубрат и неговите наследници како …

Потеклото на Албанците и Бугарите Read More »